CASE 3: System för hantering och lagring av flygaska

Av miljöskäl önskade kunden ett nytt system för hantering av flygaska. Befintligt system till storsäck gav miljöproblem.

RoVi Tech levererade ny flygasksilo inkl. pneumatiskt transportsystem från befintligt rökgasfilter.

ROVI-lille-tornado-til-l+ªs mere br+©dtekst

BILDER FRÅN CASE 3

Blåstreg1200x18

Klicka på navigationspilarna för att se fler bilder