CASE 4: Förstudie för eventuell ny rökgasrening.

Kundens befintliga rökgasrening är i slutet av sin tekniska livslängd och man behövde beslutsunderlag för ev. investering.

RoVi Tech fick i uppdrag att ta fram ny teknisk lösning samt kostnadsuppskattning.

ROVI-lille-tornado-til-l+ªs mere br+©dtekst

BILDER FRÅN CASE 4

Klicka på navigationspilarna för att se fler bilder

Blåstreg1200x18