PRODUKTER & TJÄNSTER

Företaget är specialiserat på filtrering av främst rökgaser och leverans av rökgasreningsanläggningar.

Vi erbjuder endast produkter och tjänster som vi har erfarenhet av och kunskap om. Vi har mer än 20 års erfarenhet i branschen.

 

 

ROVI-lille-tornado-til-l+ªs mere br+©dtekst

Blåstreg1200x18

PROFESSIONELLA LÖSNINGAR

Vi erbjuder bland annat följande:

 • Leverans av kompletta rökgasreningsanläggningar
 • Filtrering av processluft och processgas
 • Förstudier till eventuella kommande projekt
 • Rådgivning för existerande anläggnignar
 • Marknadsanalyser för utländska företag.

Blåstreg1200x18

PRODUKTER

Våra produkter:

 • Textila spärrfilter
 • Silos för sorbenter och flygaska
 • Doserings- och pneumatiska system
 • Industriella skorstenar

Blåstreg1200x18

SERVICE

Vi erbjuder bland annat följande:

 • Underhåll och service av existerande anläggningar
 • Inspektioner på befintliga anläggningar
 • Filterbyten
 • Utbildning av Er personal

Blåstreg1200x18