CASES

Rovi Tech löser problem över hela världen.

På den sidan kan du läsa mer om utvalda projekt, som visar vilken typ av uppdrag våra kunder gett oss.

ROVI-lille-tornado-til-l+ªs mere br+©dtekst

Blåstreg1200x18

CASE 1: 10 MW RETURTRÄ

Läs mer om uppdraget här

Blåstreg1200x18

CASE 2: FILTER FÖR HET RÖKGAS

Läs mer om uppdraget här

Blåstreg1200x18

CASE 3: SYSTEM FÖR HANTERING OCH LAGRING AV FLYGASKA

Läs mer om uppdraget här

Blåstreg1200x18

CASE 4: FÖRSTUDIE FÖR EVENTUELL NY RÖKGASRENING

Läs mer om uppdraget här

Blåstreg1200x18

CASE 5: NYA SKORSTENAR FÖR KRAFTVERK

Läs mer om uppdraget här

Blåstreg1200x18

CASE 6: ASKRECIRKULERING

Blåstreg1200x18

VÅRA KUNDER VILL GÖRA
VÄRLDEN RENARE…

Vi reducerar Stoft, SO2, HCL, HF, Hg, dioxiner, furaner
och farliga tungmetaller i rökgasen.

 LÄS MER          Våra lösningar

 LÄS MER          Våra produkter

 LÄS MER          Våra service