CASE 2: FILTER FÖR HET RÖKGAS

RoVi Tech rökgasfilter och rökgaskanaler för filtrering av het rökgas på ett av Skandinaviens största raffinaderier.

ROVI-lille-tornado-til-l+ªs mere br+©dtekst

BILDER FRÅN CASE 2

Klicka på navigationspilarna för att se fler bilder