CASE 1: 10 MW returträ

Vi har levererat följande till en ny anläggning för förbränning av returträ:

  • Rökgasfilter.
  • Sorbentsilo för indysning av bikarbonat till filter för att redusera SO2 och HCl i rökgasen.
  • Silo för aktivt kol indysning till filter för att redusera tungmetaller samt dioxiner.
  • Asksilo med torr utmatning till bulkbil
  • Pneumatiskt asktransportsystem från rökgasfilter till asksilo
  • 26 meters skorsten i samarbete med SSM (Kecon A/S)

ROVI-lille-tornado-til-l+ªs mere br+©dtekst

BILDER FRÅN CASE 1

Klicka på navigationspilarna för att se fler bilder

RITNING FRÅN CASE 1

Blåstreg1200x18