CASE 3: System for transport og lagring af flyveaske

Grundet miljøproblemer med eksisterende sækkesystem ønsker kunden at udskifte system.

RoVi Tech leverede ny aske silo inkl. pneumatisk transportsystem fra eksisterende røggasfilter.

ROVI-lille-tornado-til-l+ªs mere br+©dtekst

Blåstreg1200x18

BILLEDER FRA CASE 3

Klik på navigationspilene for at se flere billeder