CASE 1: 10 MW Biokedel

Vi har for en europæisk kunde lavet følgende:

  • Nyt røggasrensningsanlæg for Bio: filter, restproduktsilo, kalk- og kul- siloer og skorsten.

ROVI-lille-tornado-til-l+ªs mere br+©dtekst

BILLEDER FRA CASE 1

Klik på navigationspilene for at se flere billeder

TEGNING FRA CASE 1

Blåstreg1200x18