CASES

Rovi Tech løser opgaver over hele verden.

På den side kan du læse mere om udvalgte projekter, som viser hvilken typer opgaver vi løser for vores kunder.

ROVI-lille-tornado-til-l+ªs mere br+©dtekst

Blåstreg1200x18

CASE 1: 10 MW Biokedel

Læs mere om opgaven her

Blåstreg1200x18

CASE 2: FILTRERING AF VARM RØKGAS

Læs mere om opgaven her

Blåstreg1200x18

CASE 3: SYSTEM FOR TRANSPORT OG LAGRING AF FLYVEASKE

Læs mere om opgaven her

Blåstreg1200x18

CASE 4: FORSTUDIE FOR NY RØKGASRENSNING SYSTEM

Læs mere om opgaven her

Blåstreg1200x18

CASE 5: NYE SKORSTENE PÅ ARENDAL KRAFTVÆRK

Læs mere om opgaven her

Blåstreg1200x18

Vores kunder vil gøre
verden renere…

Vi reducerer SO2, HCL, HF, Hg, dioxiner, furaner, metalliske grundstoffer og farlige tungmetaller i røggassen.

LÆS MERE         Vores løsninger

LÆS MERE         Vores produkter

LÆS MERE         Vores service